Η ανάπτυξη του μαθητή είναι το κύριο μελημά μας

Παράλληλα με το να ματαδίδουμε τις γνώσεις στους μαθητές και την μετέπειτα επιτυχία τους στις εξετάσεις προσπαθούμε να πετύχουμε και την ανάπτυξη του κάθε μαθητή μέσα από τη συμβιωση του με άλλους στην αίθουσα αλλά και τη γενικότερη εκπαιδευτική μας μεθοδολογία.

About the Author

gkourogiorgas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.