Ξένες Γλώσσες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη γίνονται μαθήματα Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών. Παράλληλα, γίνονται και μαθηματα Ιταλικών, Ενηλίκων και ειδικών πτυχίων IELTS, TOEFL κα