Ξένες Γλώσσες

Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κορομβόκη γίνονται μαθήματα Αγγλικών. Παράλληλα, γίνονται και μαθηματα Ενηλίκων και ειδικών πτυχίων IELTS, TOEFL κα