Οι γνώσεις μας είναι και των μαθητών μας

Η δουλειά μας είναι να μεταδίδουμε τις γνώσεις μας στους μαθητές μας. Αυτό είναι κάτι που το κάνουμε πολλά χρόνια τώρα και από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι το κάνουμε καλά

About the Author

gkourogiorgas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.